Debate sobre a pena de morte

 


Debate do alumado de 4º da ESO, sobre a pena de morte, como elemento da xustiza.