O acoso nas redes sociais

 

Este é unha parte do traballo realizado polo alumnado de 2º de Bacharelato, do IES Sofía Casanova sobre o acoso nas redes sociais, dentro da área de TICs, coodinados pola súa profesora Olga.