Perigos nas redes sociais

Este é unha parte do traballo realizado polo alumnado de 2º de Bacharelato, do IES Sofía Casanova sobre a seguridade nas redes sociais, dentro da área de TICs, coodinados pola súa profesora Olga.